Trang chủ Văn bản Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hóa chất xét nghiệm sử dụng tại bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc
Số kí hiệu
Trích yếu Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hóa chất xét nghiệm sử dụng tại bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc
Nội dung

Ngày 05 tháng 7 năm 2021 bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc ban hành công văn số 172/BV-KD về việc báo giá lựa chọn nhà thầu mua hóa chất xét nghiệm sử dụng tại bệnh viện.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Ngày tạo 19-05-2022
Các file đính kèm Tải về