Trang chủ Văn bản Quyết định 4999/QĐ-BYT cuả Bộ Y tế về việc ban hành Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
Số kí hiệu 4999/QĐ-BYT
Trích yếu Quyết định 4999/QĐ-BYT cuả Bộ Y tế về việc ban hành Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
Nội dung
TÓM TẮT VĂN BẢN
Ngày tạo 12-01-2020
Các file đính kèm Tải về