Trang chủ Văn bản Nghị quyết 91/2019/NQ-HĐND – Quy định mức giá dịch vụ KB, CB không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và áp giá, mức giá một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Số kí hiệu 91/2019/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết 91/2019/NQ-HĐND – Quy định mức giá dịch vụ KB, CB không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và áp giá, mức giá một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Nội dung
 Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ KB, CB không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và áp giá, mức giá một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 –  26/12/2019
 91/2019/NQ-HĐND –  11/12/2019 – Ngày áp dụng: 01/01/2020
 Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
 Văn thư sở
Ngày tạo 11-12-2019
Các file đính kèm Tải về