Trang chủ Tin tức - Sự kiện Hoạt động bệnh viện Thông báo triển khai sử dụng Căn cước công dân gắn Chip trong khám chữa bệnh BHYT

Thông báo triển khai sử dụng Căn cước công dân gắn Chip trong khám chữa bệnh BHYT

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030; Công văn số 931/BYT-BH của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai thí điểm Khám, chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chíp ngày 28/2/2022; Công văn số 1467/SYT-NVYD ngày 10/6/2022 về việc triển khai thực hiện đăng ký KCB BHYT bằng CCCD gắn chip.

Hiện nay, Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc có triển khai sử dụng sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh tại Bệnh viện. Người bệnh khi đi khám bệnh (đối với trẻ đã được cấp CCCD – trên 14 tuổi) hoặc làm các thủ tục hành chính thì chỉ cần sử dụng căn cước công dân. Thông tin bảo hiểm y tế của người bệnh được tra trên cổng dữ liệu của BHYT Việt Nam

Ưu điểm

  • Người bệnh không phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế hoặc trừ trường hợp quên thẻ
  • Sử dụng tiện lợi 2 trong 1: vừa là căn cước công dân vừa có tác dụng tra dữ liệu bảo hiểm y tế
  • Áp dụng ghi nhận dữ liệu cá nhân đối với từng trường hợp trên cổng dữ liệu bảo hiểm y tế Việt Nam

Ydct Su Dung Cccd Trong Kcb Ydct

signed-63 kh-bv
Ý kiến bình luận