Trang chủ Tin tức - Sự kiện Hoạt động bệnh viện Triển khai các nền tảng công nghệ thông tin phòng chống dịch Covid-19

Triển khai các nền tảng công nghệ thông tin phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện Văn bản số 4418/BTTTT-THH ngày 31/10/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn bản số 9570/UBND-VX1 ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Thông báo kết luận số 1689/TB-BYT ngày 24/10/2021 của Bộ Y tế.

Trên cơ sở thống nhất chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông với các địa phương về việc chỉ sử dụng 03 ứng dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19: PC-Covid (do Ban Chỉ đạo Quốc gia chỉ đạo xây dựng phục vụ phòng, chống dịch COVID-19); VN-eID (ứng dụng phục vụ định danh người dân, xác thực người dân do Bộ Công an quản lý, là ứng dụng tồn tại lâu dài để phục vụ xã hội); sổ sức khỏe điện tử (ứng dụng quản lý thông tin sức khỏe của cá nhân, trong đó có dữ liệu về tiêm chủng do Bộ Y tế quản lý), 03 nền tảng này liên thông dữ liệu với nhau, xác thực thông tin cho nhau. 

1. Tải ngay ứng dụng PC-Covid
https://pccovid.gov.vn/

2. tải app VNEID

  • Đối với điện thoại iPhone: Link tải app VNEID trên Appstore tại đây.
  • Đối với điện thoại Android: Link tải app VNEID trên CH Play tại đây

3. Tải sổ sức khỏe điện tử để đăng ký tiêm và nhận giấy chứng nhận tiêm

Đối với điện thoại iPhone: App Store

Đối với điện thoại Android:Google Play

 App Gallery

Ý kiến bình luận