Trang chủ Văn bản điện tử Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hóa chất xét nghiệm sử dụng tại bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hóa chất xét nghiệm sử dụng tại bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc

Ngày 05 tháng 7 năm 2021 bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc ban hành công văn số 172/BV-KD về việc báo giá lựa chọn nhà thầu mua hóa chất xét nghiệm sử dụng tại bệnh viện.

A7d194698d9579cb20841

067ef6e2ef1e1b40420f2

Ý kiến bình luận