Thư mời báo giá – 01/10/2021

Ngày 01/10/2021, Bệnh viện Y dược cổ truyền Vĩnh Phúc ban hành văn bản số: 268/BV-KD về việc mời báo giá cung cấp gói thầu mua hóa chất xét nghiệm năm 2021- 2022 sử dụng tại bệnh viện (theo mẫu tại phụ lục)

Chi tiết văn bản như sau:

so 268 bv-kd

 

Ý kiến bình luận