Trang chủ Tin tức - Sự kiện Hoạt động bệnh viện Thư mời báo giá Dược liệu mua bổ sung chờ kết quả đấu thầu tập trung Sở Y tế năm 2022-2023

Thư mời báo giá Dược liệu mua bổ sung chờ kết quả đấu thầu tập trung Sở Y tế năm 2022-2023

Ngày 23/03/2022, Bệnh viện Y dược cổ truyền Vĩnh Phúc ban hành văn bản số: 92/BV-KD về việc mời báo giá Dược liệu mua bổ sung chờ kết quả đấu thầu tập trung Sở Y tế năm 2022-2023 (theo mẫu tại phụ lục)

Chi tiết văn bản như sau:

Số 92 BV- KD

 

Ý kiến bình luận