Trang chủ Phòng tài chính kế toán

Phòng tài chính kế toán

Trưởng phòng kế toán: Phạm Thị Hiên

Hoạt động tài chính kế toán được thực hiện ngay khi thành lập Bệnh viện, lúc đó có đồng chí Xuân Sinh quê Yên Lãng Bình Xuyên làm kế toán sinh hoạt thuộc tổ Hành chính quản trị, sau này là phòng Tổ chức – Hành chính – Tài vụ. Bộ phận Tài vụ gồm kế toán trưởng, kế toán viện phí, kế toán dược và thủ quỹ.

Năm 2003, bộ phận Tài vụ được tách ra thành lập phòng Tài chính – Kế toán tại Quyết định số 73/SYT- TCCB ngày 14 tháng 7 năm 2003 của Sở Y tế Vĩnh Phúc V/v kiện toàn cơ cấu tổ chức các phòng chức năng Bệnh viện Y học cổ truyền. Lúc đó phòng có 4 cán bộ, CN kinh tế Lương Thị Minh Tuyết kế toán trưởng được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán

Tháng 12/2004, theo sự điều động của Sở Y tế CN Tuyết chuyển công tác đơn vị khác, CN Phạm Thị Hiên

được điều động về làm trưởng phòng. Hiện nay phòng có 08 cán bộ, 5 biên chế, 2 hợp đồng 68, 1 hợp đồng không kỳ hạn. Trình độ có: 6 CNKT, 1 CĐKT, 1 TC

Phòng Tài chính – Kế toán là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán gồm: lập và tổ chức thực hiện kế hoạch ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện; tổ chức, quản lý thu viện phí, xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động của bệnh viện…

Hàng năm Phòng đều đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến. Năm 2015 đạt Tập thể LĐXS. Các năm 2008; 2013; 2014; 2016 được Sở Y tế tặng Giấy khen.

Tập thể phòng Tài chính – Kế toán

(từ trái sang: TC Nguyễn Thị Bích Hạnh, CN Nguyễn Thị Thanh Huyền; CN Nguyễn Thị Thu Hằng cb hợp đồng;

CĐ Nguyễn Lê Long; CN Phạm Thị Hiên; CN Nguyễn Thị Thúy Hiền; CN Tạ Thị Tuyết Minh; CN Phạm Thị Tuyết Nhung)