Trang chủ Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Từ ngày 15/10/2018, Nghị định 113/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/08/2018 chính thức có hiệu lực. Nghị định sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

Theo đó, Nghị định bổ sung thêm trường hợp tinh giản biên chế: Những người đã là cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền điều động sang công tác tại các hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm đ, e, g khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải Nghị định 113/2018/NĐ-CP tại đây:

Số/Ký hiệu 113/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/08/2018
Ngày có hiệu lực 15/10/2018
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

Nghị định 113/2018/NĐ-CP

Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Chi tiết nội dung văn bản:

Nghị định 113_2018-NĐ-CP_Page1 Nghị định 113_2018-NĐ-CP_Page2 Nghị định 113_2018-NĐ-CP_Page3 Nghị định 113_2018-NĐ-CP_Page4 Nghị định 113_2018-NĐ-CP_Page5 Nghị định 113_2018-NĐ-CP_Page6 Nghị định 113_2018-NĐ-CP_Page7 Nghị định 113_2018-NĐ-CP_Page8

 

Ý kiến bình luận