Trang chủ Tin tức - Sự kiện Họp chuẩn bị thông tuyến bảo hiểm y tế năm 2021

Họp chuẩn bị thông tuyến bảo hiểm y tế năm 2021

Chiều ngày 24/11/2020 tại trụ sở Bộ Y tế, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam họp về chuẩn bị thông tuyến BHYT năm 2021. GS.TS.Nguyễn Thanh Long, chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có ông Lê Văn Phúc, Trưởng Ban thực hiện chính  sách BHXH Việt Nam; đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế và BHXH Việt Nam.

GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì cuộc họp về chuẩn bị thông tuyến BHYT năm 2021

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị phải thúc đẩy quá trình thông tuyến BHYT. Thông tuyến BHYT phải đi cùng với việc tăng cường chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân, nâng cao năng lực cho nhân viên y tế.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 22 Luật BHYT, từ ngày 01/01/2021 sẽ thực hiện chính sách thông tuyến tính trong điều trị nội trú đối với KCB BHYT. Theo đó, người có thẻ BHYT tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh trên phạm vi toàn quốc được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng (như đúng tuyển).

Báo cáo về công tác khám, chữa bệnh khi thông tuyến BHYT, ông Nguyễn Trọng Khoa– Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết: Thực tế, rất nhiều trường hợp đã vượt tuyến BHYT để khám, chữa bệnh khiến bệnh viện tuyến tỉnh phải bù tới 40% chi phí. Do đó, các bệnh viện phải tăng cường việc điều trị cho bệnh nhân, không để bệnh nhân từ bệnh viện tuyến dưới vượt lên tuyến trên để điều trị, gây ra tình trạng quá tải…

Ông Lê Văn Phúc, Trưởng ban thực hiện chính sách BHXH Việt Nam phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp ông Lê Văn Phúc, Trưởng ban thực hiện chính sách BHXH Việt Nam nhận định: Một trong những hệ lụy khi thông tuyến BHYT ở tuyến tỉnh vào năm 2021 là việc các bệnh viện sẽ phải đối mặt với tình trạng “quá tải” khi bệnh nhân điều trị nội trú gia tăng. Không chỉ vậy, khi thông tuyến BHYT tuyến tỉnh, chi phí y tế cũng gia tăng tạo ra áp lực lớn lên quỹ BHYT. Dự kiến, quỹ dự phòng BHYT chỉ đáp ứng chi trả đến năm 2021.

Xung quanh vấn đề gia tăng tình trạng bệnh nhân điều trị nội trú khi thông tuyến BHYT dẫn đến quá tải, chia sẻ tại cuộc họp, ông Lê Văn Phúc cũng đã đưa ra nhiều giải pháp tổng thể liên quan đến vấn đề tổ chức để giải quyết tình trạng này. Theo đó, các bệnh viện tuyến tỉnh phải rà soát số giường bệnh, việc kê thêm giường bệnh có đảm bảo đúng quy định hay không bởi có những bệnh viện kê thêm hàng nghìn giường bệnh (điển hình là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An đã kê thêm hơn 2.000 giường bệnh). Bên cạnh đó, các đơn vị phải có giải pháp tránh tình trạng bác sĩ ở tuyến xã, tuyến huyện đổ lên bệnh viện tuyến tỉnh khi thông tuyến BHYT.

Đối với phương thức thanh toán cho người dân khi thông tuyến BHYT, ông Lê Văn Phúc cho biết: Hiện nay, phương thức thanh toán BHYT theo định suất và nhóm chẩn đoán liên quan (DRG) vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Thực tế, khi thanh toán bằng DRG, tổng ngân sách cho hoạt động khám, chữa bệnh ở bệnh viện sẽ được khống chế. Vì vậy, cần đẩy mạnh phương thức thanh toán này.

Ngoài các giải pháp để không chế dòng bệnh nhân, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam cũng cần chung tay, truyền thông, nâng cao nhận thức bệnh nhân trong việc khám chữa bệnh ở các bệnh viện tuyến dưới. Giúp bệnh nhân hiểu rằng các bệnh viện tuyến tỉnh, địa phương sẽ được điều chỉnh dần dần nâng cao chất lượng. Đi kèm với đó, bản thân lãnh đạo và đội ngũ y bác sĩ bệnh viện tuyến dưới cũng phải không ngừng nâng cao nhân lực, vật lực. Để có đón tiếp, điều trị bệnh nhân một cách tốt nhất.

Thực hiện thông tuyến BHYT có hiệu quả

Tại cuộc Họp, ông Lê Văn Khảm, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế cho biết: Vụ Bảo hiểm y tế  đang chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan hướng dẫn khám bệnh, chữa bệnh BHYT thông tuyến tính trên phạm vi toàn quốc bắt đầu từ ngày 01/01/2021.

Ông Lê Văn Khảm, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế báo cáo tại cuộc họp

Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ giao nhiệm vụ cho Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành tăng cường công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về BHYT, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về khám, chữa bệnh và BHYT; chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh, đặc biệt là các cơ sở tuyến tỉnh tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc chỉ định điều trị nội trú, sắp xếp bố trí giường bệnh phù hợp với quy mô, trang thiết bị cũng như nhân lực hiện có; rà soát quy định cụ thể việc sắp xếp, phân tuyến khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, chú trọng đối với các cơ sở tuyến tỉnh trong việc tổ chức bàn khám, bố trí nhân lực khám, bố trí giường bệnh và chỉ định điều trị nội trú phù hợp với tình trạng bệnh; phối hợp với cơ quan BHXH cấp tỉnh chỉ đạo, tổ chức kiểm tra; tăng cường kiểm tra, chỉ đạo việc triển khai ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh.

Để thực hiện thông tuyến BHYT có hiệu quả, Giám đốc các Bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh các tuyến phải chủ động kiểm tra và triển khai các chính sách thông tuyến khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí.

Bộ Y tế yêu cầu các Bệnh viện phải có kế hoạch kiểm tra, chấn chỉnh công tác tổ chức khám bệnh, xây dựng và thực hiện đúng quy trình khám, chữa bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế, giám sát chặt chẽ việc chỉ định điều trị nội trú; xây dựng và trình cấp có thẩm quyền quyết định số lượng giường nội trú phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, khả năng cung ứng dịch vụ của cơ sở; nâng cao chất lượng khám bệnh, bố trí đủ nhân lực, đảm bảo chất lượng trong khám, tư vấm, chỉ định điều trị nội trú; tổ chức thực hiện nghiêm túc việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và giám định, thanh toán chi phí theo đúng quy định của Chính phủ và Bộ Y tế; có kế hoạch phối hợp và chủ động phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh khác, bao gồm cả cơ sở tuyến huyện để điều chuyển bệnh nhân khi quá tải.

Thông tuyến BHYT cấp tỉnh trong năm 2021

Để bảo đảm cho công tác chuẩn bị thực hiện khám, chữa bệnh BHYT thông tuyến tỉnh vào năm 2021, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long giao Cục Quản lý Khám chữa bệnh sớm xây dựng, trình ban hành quy định về cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh; quy định số lượng giường bệnh của cơ sở khám, chữa bệnh phù hợp với nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất; quy định về quy trình khám, chữa bệnh trên tuyến tỉnh phải đặt lịch hẹn trước, trên cơ sở này, Sở Y tế sẽ quyết định số lượng giường của từng cơ sở trên địa bàn.

Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kê hoạch tài chính báo cáo tại cuộc họp

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng giao Vụ Kế hoạch Tài chính đánh giá về phương thức thanh toán theo định xuất theo nhóm chẩn đoán liên quan (DRG) để xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về nội dung này.

Giao Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng phải xây dựng kế hoạch và chủ động tuyên truyền đến người lao động tại cơ sở khám, chữa bệnh, cơ quan BHXH, và người tham gia BHYT hiểu về ý nghĩa của chính sách thông tuyến khám, chữa bệnh, trách nhiệm tổ chức thực hiện, trách nhiệm thực thi các quy định của pháp luật về BHYT.

Giao Thanh tra Bộ Y tế sẽ xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh trên phạm vi toàn quốc, cơ quan BHXH trong việc thực hiện các quy định về khám, chữa bệnh, về quản lý, sử dụng quỹ BHYT./.

Nguồn: moh.gov.vn

Ý kiến bình luận