Trang chủ Giới thiệu Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

        Việc phát huy, phát triển nền YHCT là một mục tiêu của y tế cách mạng được Đảng, Bác Hồ kính yêu vạch ra ngay từ khi mới thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Trong thư gửi Hội nghị cán bộ y tế tháng 2 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo: “Xây dựng một nền y tế thích hợp với nhu cầu của nhân dân ta. Y học phải dựa trên nguyên tắc: Khoa học, dân tộc và đại chúng. Ông cha ta ngày trước có nhiều kinh nghiệm quý báu về cách chữa bệnh bằng thuốc ta, thuốc bắc. Để mở rộng phạm vi y học, các cô các chú cũng nên chú trọng nghiên cứu và phối hợp thuốc Đông và thuốc Tây”. Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III về nhiệm vụ y tế nêu rõ ..Thừa kế, phát huy các kinh nghiệm quý báu của Đông y.”.

1- BCH Tỉnh Hội Đông y Vĩnh Phúc đầu tiên năm 1959

           Ngày 15/3/1961 Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị 101TTg về tăng cường công tác Đông y; Ngày 19/2/1967 Hội động Chính phủ ban hành Chỉ thị 21CP về tăng cường công tác thừa kế, nghiên cứu Đông y và kết hợp Đông y với Tây y. Thực hiện lời dạy của Bác, Chỉ thỉ của Đảng, Ban Thường vụ, UBND Tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Ty Y tế chuẩn bị thực hiện và đã cử được 50 cán bộ đi học lớp sơ cấp Đông y của Bộ Y tế đặt tại Chùa Đậu, xã Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Tháng 8 năm 1963, sau khi có cán bộ đi học về, Ty Y tế đã cho thành lập khoa Đông y của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng chí Võ Bá Lộng là giáo vụ của nhà trường được bổ xung về làm trưởng khoa.

          Năm 1967, Ban Thường vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Nghi quyết thành lập Bệnh viện Đông y tỉnh. Trong tình hình Mỹ leo thang ném bom đánh phá Miền Bắc, chuẩn bị cho hợp nhất 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ thành tỉnh Vĩnh Phú, công tác chuẩn bị cho thành lập Bệnh viện Đông y ra đời càng khẩn trương. Từ tiền thân khoa Đông y 10 giường bệnh của Bệnh viện tỉnh Vĩnh Phúc cũ – Ngày 6 tháng 2 năm 1968 UBND tỉnh Vĩnh Phú ra Quyết định thành lập Bệnh viện Đông y 30 giường bệnh, có chức năng chữa bệnh và phát huy thừa kế Đông y do đồng chí Võ Bá Lộng làm Bệnh viện Trưởng….

Trích: Kỷ yếu “50 năm Bệnh viện Y học cổ truyền Vĩnh Phúc 1968 – 2018”