Trang chủ Giới thiệu Đơn vị khoa – phòng Phòng tổ chức hành chính

Phòng tổ chức hành chính

Trưởng phòng hành chính: Lê Thị Thủy

Tiền thân là tổ Hành chính quản trị ban đầu có 3 cán bộ, trong đó 1 quản lý hành chính; 1 kế toán và 1 phó giám đốc sinh hoạt cùng. Khi bệnh viện hoàn thiện tổ chức thì được bổ sung thêm cán bộ chạy vật tư, nhàăn và nhà trẻ. Tháng 7 năm 1975 sau khi Bệnh viện chuyển từ nơi sơ tán về trường học sinh Miền Nam ở Vĩnh Yên, quy mô bệnh viện mở rộng, cán bộ được bổ sung tổ Hành chính quản trị được nâng lên thành phòng Hành chính quản trị, bộ phận nhà ăn được tách ra thành khoa Dinh dưỡng.

Năm 1987 đổi tên Phòng Tổ chức – Hành chính – Tài vụ với 3 nhóm chức năng về Tổ chức cán bộ, Quản lý hành chính và Tài vụ

Tập thể phòng TC-HC-TV năm 1992

(từ trái sang: Nguyễn Văn Thực.-Lái xe; Lương Thị Tuyết – Kế toán; Nguyễn Thị Thịnh – Thủ quỹ; Nguyễn Văn Hào – Phó phòng; Nguyễn Văn Hùng – Giám đốc; Lê Công Anh CB chạy vật tư; Trần Thị Việt Nga – Kế toán; Vũ Thị Huệ- Văn thư)

– Tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt; thực hiện công tác cán bộ, quản lí hồ sơ lý lịch, thống kê báo cáo theo quy định; thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên trong bệnh viện; Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính sách để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ; Phối hợp với các khoa, phòng đề xuất với Giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội; Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.

Hiện tại, phòng có 10 cán bộ, gồm cả Giám đốc sinh hoạt tại phòng. Trong đó trình độ đại học và sau đại học 6, trung cấp 3, khác 1. Phòng có nhiệm vụ: Năm 2003 sau khi tách bộ phận Tài vụ để thành lập phòng Tài chính – Kế toán, phòng có tên Phòng Tổ chức – Hành chính quản trị. (Quyết định số 73/SYT- TCCBngày 14 tháng 7 năm 2003 của sở Y tế Vĩnh Phúc V/v kiện toàn cơ cấu tổ chức các phòng chức năng Bệnh viện Y học cổ truyền).

– Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác sửa chữa, xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, mua sắm thiết bị thông dụng; đáp ứng điện, nước, vận chuyển, thông tin, trật tự Bệnh viện; công tác văn thư, lưu trữ, lễ tân, quản lý sức khoẻ viên chức…

Hàng năm Phòng đều đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến. Năm 2016 đạt Tập thể LđXs. Các năm 2008; 2009; 2010; 2011; 2012 được Sở Y tế tặng Giấy khen.

LÃNH ĐẠO PHÒNG ĐƯƠNG NHIỆM

Bà Lê Thị Thủy: Từ tháng 5/2013

Ông Nguyễn Viết Anh: Từ tháng 10/2014

Bà Vũ Thị Huệ: Từ tháng 12/2014

 

Tập thể Phòng Tổ chức – Hành chính

(từ trái sang: ĐH HC Vũ Thị Huệ – Ph.Tr.phòng; TCHC Phạm Thu Thủy – Văn thư; BsCKII Hà Thị Minh Hạnh – GĐ BV; BsCKI Lê Thị Thủy – Trưởng phòng; Lương Thị Hồng – Hộ lý; CNQTKD Nguyễn Hải Nam – Tổ chức cán bộ; Nguyễn Chí Thơm – lái xe; Nguyễn Khắc Dũng – hợp đồng lái xe; Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện Nguyễn Viết Anh – Ph.Tr.phòng; CNQTKD Nguyễn Sơn Nam- Quản trị mạng CNTT)