Trang chủ Giới thiệu Đơn vị khoa – phòng Phòng kế hoạch – tổng hợp

Phòng kế hoạch – tổng hợp

Trưởng phòng kế hoạch: Phí Tú Quyên

Tiền thân là tổ Y vụ, thành lập và hoạt động ngay khi Bệnh viện đi vào hoạt động tháng 4 năm 1968. Tháng 7 năm 1975 sau khi Bệnh viện chuyển từ nơi sơ tán về trường học sinh miền nam ở Vĩnh Yên, quy mô Bệnh viện nâng lên 100 giường bệnh, tổ Y vụ được nâng lên thành lên thành phòng Y vụ.

Năm 1997, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT của Bộ Y tế về quy
chế Bệnh viện, Phòng được đổi tên là Phòng Kế hoạch tổng hợp. Là phòng tham mưu trực tiếp của Giám đốc; Lập kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng, chỉ đạo công tác nghiệp vụ, chuyên môn, thực hiện quy chế Bệnh viện; Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến, đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý bệnh viện bằng công nghệ thông tin…

Hiện nay, phòng có 10 cán bộ, Bác sĩ Nguyễn Vũ Úy PGĐ Bệnh viện sinh hoạt tại phòng. Phòng có 03 cán bộ trình độ trên đại học,05 đại học, 01 cao đẳng,01 trung cấp.

Năm 2011, 2013,2015 đạt Tập thể LĐXS. Bằng khen UBND Tỉnh năm 2010, 2014.

LÃNH ĐẠO PHÒNG ĐƯƠNG NHIỆM

Ths. Phí Tú Quyên – Tr.P từ ngày 26/06/2013

BsCKI. Tạ Thị Liên Khoa – Ph. Tr.P từ ngày 26/04/2017

 

Tập thể phòng Kế hoạch tổng hợp

(Từ trái sang: CN thư viện Phạm Thị Hồng Nhung; Ys Nguyễn Thị Quỳnh; Ths. Bs Phí Tú Quyên- Trưởng phòng; BsCKI Tạ Thị Liên Khoa; CN điều dưỡng Hoàng Bích Hạnh; Bs Vũ Thị Ngân; Bs Nguyễn Minh Tuấn; BsCKII Nguyễn Vũ Úy – PGĐ Bệnh viện sinh hoạt tại phòng; Bs Phạm Ngọc Duy; Bs Đỗ Mai Dung).