Phòng điều dưỡng

Trưởng phòng: Điều dưỡng CKI Trần Thị Thu Hằng

Phòng điều dưỡng tiền thân là bộ phận của phòng Y vụ sau này là phòng Kế hoạch tổng hợp. Hoạt động nghiệp vụ quản lý công tác điều dưỡng dưới chỉ đạo của phòng Y vụ. Năm 1993, bổ nhiệm CN Nguyễn Thị Thảo chức danh Điều dưỡng Trưởng Bệnh viện đầu tiên, hưởng hệ số phụ cấp quản lý tương đương Trưởng phòng.

Tháng 7 năm 2011, Phòng Điều dưỡng thành lập tại quyết định số 289/QĐ-SYT ngày 01/7/2011 của Sở Y tế. Trưởng phòng là CN Thảo, Phó Trưởng phòng CNCĐ Dương Thị Đông. Phòng Điều dưỡng kiêm quản lý bộ phận giặt là hấp sấy và hộ lý.

Hiện tại, Phòng có 5 cán bộ: 1 ĐD CKI; 1 CN ĐH Điều dưỡng; 1 CN Điều dưỡng – Dinh dưỡng tiết chế và 02 cán bộ nhà giặt là hợp đồng trong biên chế và hợp đồng 68.

Phòng có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ lý thực hiện đúng quy chế bệnh viện, quy trình chuyên môn. Tổ chức đào tạo thường quy, thi tay nghề cho điều dưỡng, kỹ thuật viên; Phối hợp phòng tổ chức cán bộ điều động công tác điều dưỡng; tổ chức họp hội đồng người bệnh….

Hàng năm Phòng đều đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và liên tục các năm 2012 đến 2016 được Sở Y tế tặng Giấy khen .

 

Tập thể phòng điều dưỡng

(Từ trái sang: Phan Thị Minh Hiền Cán bộ nhà giặt; CNĐD DDTC Vũ Bảo Châu;

ĐD CKI Trần Thị Thu Hằng; Nguyễn Thị Thu Hiền Cán bộ nhà giặt; CNĐH Phùng Thị Thoa)