Trang chủ Giới thiệu Ban giám đốc bệnh viện

Ban giám đốc bệnh viện

 

 

TTUT BsCKII Hà Thị Minh Hạnh
Giám đốc Bệnh viện
Phó GĐ: Bs CKII Nguyễn Vũ Úy Phó GĐ: Bs CKII Nguyễn Văn Xuân Phó GĐ: Ds CKI Phùng Văn Trung