Trang chủ Giới thiệu Ban giám đốc bệnh viện

Ban giám đốc bệnh viện

 

 

Phó GĐ phụ trách:

Bs CKII Nguyễn Văn Xuân

  Ngô Thị Thu Hương
Phó GĐ: Bs CKII Nguyễn Vũ Úy Phó GĐ: BS CKII Ngô Thị Thu Hương