Trang chủ Giới thiệu Ban giám đốc bệnh viện

Ban giám đốc bệnh viện

 

 

Phó GĐ phụ trách: Bs CKII Nguyễn Văn Xuân
 
Phó GĐ: Bs CKII Nguyễn Vũ Úy