Tìm kiếm
Close this search box.
Đặt lịch khám

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể phục vụ Quý khách được tốt nhất

Đặt lịch khám

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể phục vụ Quý khách được tốt nhất

Công nghệ y tế thông minh, dự báo phát triển trong tương lai

Công nghệ thông minh là một thuật ngữ bao gồm các tất cả các dạng công nghệ mà có: (1) Các cảm biến vật lý để thu thập dữ liệu từ môi trường xung quanh (2) Khả năng lưu trữ, tính toán và phân tích dữ liệu lớn thu thập được (3) Các hoạt động tự động có thể hỗ trợ người sử dụng ra quyết định đựa trên các dữ liệu thu thập được
 Công nghệ y tế thông minh chính là việc áp dụng các công nghệ thông tin trong việc chăm sóc sức khỏe con người như vẫn đang triển khai trong thời gian qua và kết hợp với các công nghệ thông minh nhằm tạo ra các bước đột phá trong việc chăm sóc sức khỏe người dân.

Trong khái niệm kết hợp này, các công nghệ y tế thông minh bao gồm các hoạt động y tế điện tử như các hệ thống bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử  kết hợp với các công nghệ thông minh bao gồm việc thu thập các thông tin sức khỏe từ các cảm biến, các thông tin được lưu trữ dưới công nghệ dữ liệu lớn và được tính toán, phân tích một cách tự động, cung cấp khả năng ra quyết định cho từng đối tượng cụ thể.  Do vậy, công nghệ y tế thông minh sẽ bao gồm các hệ thống thiết bị phần cứng, kết hợp với việc tương tác dữ liệu y tế, bao gồm các các mô phỏng dữ liệu y tế, cơ thể người bệnh theo mô hình thực tế ảo (Virtual reality).

Theo phân tích của công ty nghiên cứu Frost&Sullivan (Lombardi 2017), trên thế giới công nghệ y tế thông minh đang được phát triển. Khi những công nghệ này phát triển đẩy đủ, kết hợp các hiệu ứng của việc phát triển công nghệ y tế thông minh sẽ cho phép có những thay đổi đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Các công nghệ đó theo xu hướng phát triển của thế giới sẽ bao gồm:

Từ năm 2015 – 2020

(1)      Các cảm biến thu thập thông tin sức khỏe

(2)     Các ứng dụng di động trợ giúp chăm sóc sức khỏe

(3)     Công nghệ robot

Từ năm 2020 – 2025

(4)    Công nghệ thực tại ảo

(5)    Phân tích dữ liệu y tế lớn

(6)  Thiết bị xách tay cho phép người dân có thể tự chẩn đoán bệnh ( Medical tricorder)

(7)    Các công nghệ vật liệu tiên tiến trong y tế

(8)    Thiết bị y tế in 3D

(9)    Các công cụ kiểm soát dịch bệnh

(10)  Y tế chính xác (Precision Medicine)

(11)  Tính toán lượng tử

Từ năm 2025 -2030

(12)  Các mô phỏng số con người

(13)   Các chức năng giả nâng cao

(14)   Trí tuệ nhân tạo

(15)   Các cảm biến nhúng

(16)   Các cảm biến sinh học

(17) Giao diện máy tính – bộ não ( brain – computer  Interface)

(18)  Công nghệ robot – nano

Từ năm 2030 – 2035

(19)  In 3D sinh học

(20)  Công nghệ thuốc in 3D

                     (21Công nghệ tái sinh: Bao gồm các công nghệ gene, tế bào gốc …

Nguồn: cục CNTT, Bộ Y tế

Facebook
Twitter
LinkedIn
Bài viết cùng chủ đề: