Trang chủ Khám chữa bệnh (trang 4)

Các loại kim trong châm cứu

Thời thượng cổ người xưa đã dùng đá mài nhọn để châm (biếm thạch). Sau đó cùng với sự phát triển, vật liệu để châm không ngừng thay đổi, từ[...]

Chú ý khi châm trong châm cứu

NHỮNG NỘI DUNG CẦN CHÚ Ý KHI CHÂM CỨU Thái độ của thầy thuốc Cũng như trong các phương pháp điều trị khác, thái độ của thầy thuốc trong châm[...]