Trang chủ Danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc

Danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định số 757/QĐ-SYT ngày 17/5/2022:1. QĐ 757.QĐ-SYt năm 2022

 Danh mục kèm theo QĐ 757/QĐ-SYT

2. DM kèm QĐ 757.QĐ-SYT

QĐ 2826.QĐ-SYT năm 2020
3. QĐ 2826.QĐ-SYT năm 2020
 

QĐ 95.QĐ-SYT năm 2019
4. QĐ 95.QĐ-SYT năm 2019

QĐ 3903.QĐ-SYT năm 2016

  5. QĐ 3903.QĐ-SYT năm 2016
 

QĐ 4836.QĐ-SYT năm 2016

6. QĐ 4836.QĐ-SYT năm 2016
 

QĐ 5606.QĐ-SYT năm 2016

7. QĐ 5606.QĐ-SYT năm 2016
 

QĐ 1267.QĐ-SYT năm 2015

8. QĐ 1267.QĐ-SYT năm 2015
 

QĐ 824.QĐ-SYt năm 2014

9. QĐ 824.QĐ-SYt năm 2014
 

QĐ 429. QĐ-SYT năm 2014
10. QĐ 429. QĐ-SYT năm 2014
 

PLTT13 – BV YDCT

PLTT13 - BV YDCT - Gia KB
PLTT13 - BV YDCT giuong
PLTT13 - BV YDCT - DVKT

File excel tải tại: PLTT13 – BV YDCT

Nghị quyết 91 – Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và áp giá , mức giá một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc NQ91.signed