Bài hát về viện Đông Y

Cổng chào BV YHCT

Image

Thời gian làm việc

Mùa hè:

  • Sáng : 07h00 - 11h30
  • Chiều: 13h30 - 17h00 

Mùa đông:

  • Sáng : 07h30 - 12h00
  • Chiều: 13h00 - 16h30 

Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần

Kể cả ngày Lễ/Tết

Trực cấp cứu 24h/7 ngày

Facebook